fbpx

DŘEVOSTAVBY

Skladba stěny – difuzně uzavřená

Legenda:

1 – Strukturovaná omítka 2 mm
2 – Fasádní polystyren GreyWall tl. 100 mm
3 – Sádrovláknitá deska fermacell
4 – Tepelná minerální izolace  tl. 120 mm
5 – Nosný dřevěný sloupek 60×120 mm
6 – Parotěsná folie
7 – Dřevěný rošt
8 – Sádrovláknitá deska fermacell
Součinitel prostupu tepla: U=0,18 W/m2K
Tloušťka stěny: 285 mm

 

Skladba stěny – difuzně otevřená

Legenda:

1 – Strukturovaná omítka 2 mm
2 – Fasádní minerální vata tl. 100 mm
3 – Sádrovláknitá deska fermacell
4 – Tepelná minerální izolace  tl. 120 mm
5 – Nosný dřevěný sloupek
6 – Paropropustná folie
7 – Dřevěný rošt
8 – Sádrovláknitá deska fermacell
Součinitel prostupu tepla: U=0,19 W/m2K

Tloušťka stěny: 285 mm

 

 


ZDĚNÉ STAVBY

Skladba stěny 

Legenda:

1 – Strukturovaná omítka 2 mm
2 – Fasádní EPS 70F – tl. 100 mm
3 – Hydroizolace
4 – EPS tl. 60mm + marmolit
5 – Nosná obvodová stěna Heluz Family 30
6 – Základová deska
7 – Podlahový EPS tl. 11 až 12 cm
8 – Anhydritová podlaha
9 – Nášlapná vrstva – Laminátová podlaha

Součinitel prostupu tepla: U=0,19 W/m2K

Tloušťka stěny: 400 mm