fbpx

DŘEVOSTAVBY

Skladba stěny – difuzně uzavřená

SKLADBA STĚNY

Legenda:

1 – Sádrovláknitá deska fermacell 12,5 mm
2 – Dřevěný rošt
3 – Parotěsná folie
4 – Tepelná minerální izolace  tl. 120 mm
5 – Nosný dřevěný sloupek 60×120 mm
6 – Fasádní polystyren GreyWall tl. 100 mm
7 – Strukturovaná omítka 2 mm
8 – Sádrovláknitá deska fermacell 12,5 mm
Součinitel prostupu tepla: U=0,18 W/m2K
Tloušťka stěny: 285 mm

 

Skladba stěny – difuzně otevřená

Legenda:

1 – Sádrovláknitá deska fermacell
2 – Dřevěný rošt
3 – Paropropustná folie
4 – Tepelná minerální izolace  tl. 120 mm
5 – Nosný dřevěný sloupek
6 – Fasádní minerální vata tl. 100 mm
7 – Strukturovaná omítka 2 mm
8 – Sádrovláknitá deska fermacell
Součinitel prostupu tepla: U=0,19 W/m2K

 

 


ZDĚNÉ STAVBY

Legenda:

1 – Betonový pas / základová deska
2 – Základová EPS tvarovka + marmolit
3 – Nosné obvodové stěny Heluz Family 30 broušená
4 – Fasádní minerální izolace Knauf Smartwall tl.10cm + stěrková omítka zrnitost 2mm
5 – Hydroizolace
6 – Podlahový polystyren tl.15 cm
7 – Nášlapná vrstva – laminátová podlaha/dlažba
8 – Nášlapná vrstva – laminátová podlaha/dlažba
Součinitel prostupu tepla: U=0,19 W/m2K