fbpx

Zaškrtnutím  políčka „Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů. „:

(a) uděluji společnosti Neat Houses-Rodinné domy s.r.o., IČ:10864741 , se sídlem Prostějov, Trávnická 2210/12, PSČ 796 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 123317 (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů obsažených v tomto formuláři (tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa) dle podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů dostupných zde (https://www.neathouses.eu/gdpr/), s nimiž jsem se řádně dopředu seznámil a plně jim porozuměl;

(b) potvrzuji, že nejsem mladší 16 let;

(c) beru na vědomí, že požadované osobní údaje jsou nezbytné pro veškeré činnosti v souvislosti s požadovanou službou, kterou je zejména zpracování nabídky služeb, informace o službách, příprava a realizace smlouvy, a že mé jméno, příjmení a e-mailová adresa mohou být dále využity k zasílání obchodních sdělení;

(d) je mi známo, že zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení mohu kdykoliv odmítnout na emailové adrese poptavky@neathouses.eu, a dále že mám právo svůj výše uvedený souhlas kdykoli odvolat písemně zasláním dopisu na adresu Neat Houses-Rodinné domy s.r.o., Prostějov, Trávnická 2210/12, PSČ 796 01, příp. emailem na adresu poptavky@neathouses.eu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu daného před odvoláním. Podkladem pro zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EP 2016/679. Elektronickým udělením tohoto souhlasu potvrzuji, že mi byly Správcem sděleny veškeré potřebné informace týkající se souhlasu se zpracováním mých osobních údajů a elektronický souhlas vyjadřuje informovaný a řádný projev vůle.