Standardy pro dřevostavbuStandardy pro zděnou stavbu

Standardy pro dřevostavbu

Popis Hrubá stavba K dokončení Na klíč
Zhotovení základových pásů, základová deska (sokl 20cm vč. zateplení, zaměření, vytýčení, výkopové práce, hydroizolace s radonovou ochranou-střední, vč. hromosvodu v pasech, splašková kanalizace) + provětrávaná základová deska s vyvedením nad střechu.
Nosné obvodové stěny KVH , vyplněné minerální izolací tl. 120mm vč. vnitřní předstěny a parozábrany. Záklop stěny deskou Fermacell z vnější strany. X X X
Vnitřní nosné stěny KVH , vyplněné minerální izolací URSA PureOne tl. 120mm, záklop stěny deskou Fermacell z jedné strany, tmelení Q2. X X X
Stropní profily KVH tl.240mm, záklop OSB PD 22MM – pro RD na patro X X X
Střecha z příhradových vazníků, RD na patro krov KVH, BSH, podbití krovu palubkami smrk tl. 12,5mm, lazura – ořech, pinie, kaštan (do III. sněhové oblasti) X X X
Fasádní zateplovací systém (polystyren GreyWall tl.100mm, stěrková omítka barevná, točená zrnitost 2 mm) X X X
Střecha – betonová taška Beton press , latování, folie (bez sněhových tašek) X X X
Okna a vchodové dveře plastové – barva bílá, trojsklo, parapety venkovní (barva: bílá), vnitřní parapety(barva: bílá) X X X
Oplechování žlaby a svody z pozinkovaného plechu v barvě RAL X X X
Vnitřní kanalizace (PVC), vnitřní rozvod vody PEX-AL-PEX Comap X X
Hromosvod vč. revize hromosvodu X X
Elektroinstalace základní s rozvaděčem včetně zásuvek ABB tango barva Bílá, vč. vypínačů – bez svítidel , revize elektroinstalace X X
Vytápění – přímotopy + zásobník na TUV 100L X X
Vnitřní schodiště –  dřevěné, zábradlí – pro RD na patro X X
Vnitřní opláštění obvodové stěny záklop stěny deskou Fermacell z vnitřní strany, tmelení Q2, záklop vnitřní nosné stěny z druhé strany, tmelení Q2 X X
Revizní protipožární otvor na půdu (bez schodů) X X
Sádrokartonový podhled protipožární 12,5 mm vč. minerální izolace URSA PureOne tl. 300mm, parozábrana, tmelení Q2 X X
Sádrokartonový podhled GKF 15 mm vč. min. izolace 100mm – přízemí + sádrokartonový podhled GKF 12,5 vč. minerální izolace 300mm parozábrana, tmelení Q2 – (podkroví pro RD na patro) X X
Sádrokartonové šikminy GKF 12,5 mm vč. minerální izolace URSA PureOne tl. 200+60mm, parozábrana, tmelení Q2 X X
Sádrokartonové příčky vč. minerální izolace tl. 60mm, tmelení Q2 X X
Vnitřní podlahu– podlahový polystyrén 10 cm a 4,5 cm anhydritový potěr X X
Vnitřní podlaha 1NP – kročejová izolace, Fermacellová podlaha 25mm X X
Krytina laminátová podlaha KRONOSWISS X
Hydroizolace do koupelny X
Obklady– cena obkladu 300 Kč/m2 (20x40cm)  (koupelna do v. 2m, WC do v. 1,2m) X
Dlažby – cena dlažby 300 Kč/m2 (33x33cm) X
Sokl – ukončení dlažby X
Vnitřní malby – barva bílá 2x, penetrace podkladu X
Dveře vnitřní plné vč.zárubní – obložkové Eurowood folie, folie+ v dekoru, kování chrom X
Vana plastová ravak Classic 160cm + podpora, sifon + vanová nástěnná baterie Ravak Suzan 100 mm + sprchový set X
Umyvadlo Jika Lyra plus 55cm + sifon s baterií Ravak Suzan X
WC Jika Lyra kombi + duraplastové sedátko X
Požární hlásič kouře a hasící přístroj X
Pojištění stavby, likvidace stavebního odpadu ze stavby, zařízení staveniště, úklid stavby. X X X
Vypracování projektové dokumentace v rozsahu dodávky stavby (bez projektu přípojek)  X X X
Blower-door test X X
Vyřízení ohlášení stavby / stavebního povolení (bez správních poplatků) X X
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch X X
Mimostaveništní doprava do 50km – zdarma X X X

Jednotlivé části díla lze přidávat a ubírat dle požadavku.

Standardy pro zděnou stavbu

Popis Hrubá stavba K dokončení Na klíč
Zhotovení základových pásů, základová deska (sokl 20cm vč. zateplení, zaměření, vytýčení, výkopové práce, hydroizolace s radonovou ochranou-střední, vč. hromosvodu v pasech, splašková kanalizace) + provětrávaná základová deska s vyvedením nad střechu.
Nosné obvodové stěny Heluz Family 30 broušená, překlady (okna, dveře), zdící malta (pěna), věnec z tvarovek VELOX vyplněné betonem X X X
Vnitřní nosné stěny Heluz 20 broušená, překlady (okna, dveře), zdící malta (pěna) X X X
Stropní profily Heluz Miako, zalití betonem (pro RD na patro) X X X
Střecha z příhradových vazníků, RD na patro krov KVH, BSH, podbití krovu palubkami smrk tl. 12,5mm, lazura – ořech, pinie, kaštan (do III. sněhové oblasti) X X X
Fasádní zateplovací systém (Minerální izolace Smartwall C1 tl.100mm, stěrková omítka barevná, točená zrnitost 2 mm) X X X
Střecha – betonová taška Beton press , latování, folie (bez sněhových tašek) X X X
Okna a vchodové dveře plastové – barva bílá, trojsklo, parapety venkovní (barva: bílá), vnitřní parapety(barva: bílá) X X X
Oplechování žlaby a svody z pozinkovaného plechu v barvě RAL X X X
Vnitřní kanalizace (PVC), vnitřní rozvod vody PEX-AL-PEX Comap X X
Hromosvod vč. revize hromosvodu X X
Elektroinstalace základní s rozvaděčem včetně zásuvek ABB tango barva Bílá, vč. vypínačů – bez svítidel , revize elektroinstalace X X
Vytápění – přímotopy + zásobník na TUV 100L X X
Vnitřní schodiště –  dřevěné, zábradlí – pro RD na patro X X
Vnitřní omítky – jednovrstvá tl.10mm, vápenosádrová strojní zpracování (nosné + nenosné stěny) X X
Revizní protipožární otvor na půdu (bez schodů) X X
Sádrokartonový podhled protipožární 12,5 mm vč. minerální izolace URSA PureOne tl. 300mm, parozábrana, tmelení Q2 X X
Sádrokartonový podhled GKF 15 mm (přízemí) + sádrokartonový podhled GKF 12,5 vč. minerální izolace 300mm, parozábrana, tmelení Q2 (podkroví) (pro RD na patro) X X
Sádrokartonové šikminy GKF 12,5mm vč. minerální izolace URSA PureOne tl. 200+60mm, parozábrana, tmelení Q2 (pro RD na patro) X X
Heluz příčky nenosné 80mm – 140mm X X X
Vnitřní podlahu– podlahový polystyrén 15 cm a 4,5 cm anhydritový potěr X X
Vnitřní podlaha 1NP – podlahový polystyrén 5 cm a 4,5 cm anhydritový potěr X X
Krytina laminátová podlaha KRONOSWISS X
Hydroizolace do koupelny X
Obklady– cena obkladu 300 Kč/m2 (20x40cm)  (koupelna do v. 2m, WC do v. 1,2m) X
Dlažby – cena dlažby 300 Kč/m2 (33x33cm) X
Sokl – ukončení dlažby X
Vnitřní malby – barva bílá 2x, penetrace podkladu X
Dveře vnitřní plné vč.zárubní – obložkové Eurowood folie, folie+ v dekoru, kování chrom X
Vana plastová ravak Classic 160cm + podpora, sifon + vanová nástěnná baterie Ravak Suzan 100 mm + sprchový set X
Umyvadlo Jika Lyra plus 55cm + sifon s baterií Ravak Suzan X
WC Jika Lyra kombi + duraplastové sedátko X
Požární hlásič kouře a hasící přístroj X
Pojištění stavby, likvidace stavebního odpadu ze stavby, zařízení staveniště, úklid stavby. X X X
Vypracování projektové dokumentace v rozsahu dodávky stavby (bez projektu přípojek)  X X X
Vyřízení ohlášení stavby / stavebního povolení (bez správních poplatků) X X
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch X X
Mimostaveništní doprava do 50km – zdarma X X X

Jednotlivé části díla lze přidávat a ubírat dle požadavku.