Popis Hrubá stavba K dokon-čení Na klíč Zděná stavba
Zhotovení základových pásů základová deska (sokl 20cm vč. zateplení, zaměření, vytýčení, výkopové práce, hydroizolace s radonovou ochranou-střední, vč. hromosvodu v pasech, splašková kanalizace)
Nosné obvodové stěny KVH , vyplněné minerální izolací tl. 120mm vč. vnitřní předstěny a parozábrany. Záklop stěny deskou Fermacell z vnější strany. X X X
Vnitřní nosné stěny KVH , vyplněné minerální izolací URSA PureOne tl. 120mm, Záklop stěny deskou Fermacell z jedné strany, tmelení Q2. X X X
Stropní profily KVH tl.240mm, záklop OSB PD 22MM – pro RD na parto X X X
Střecha z příhradových vazníků, RD na patro krov KVH, BSH, podbití krovu palubkami smrk tl. 12,5mm, lazura – ořech, pinie X X X
Fasádní zateplovací systém (polystyren EPS 70F tl.100mm, stěrková omítka barevná, točená zrnitost 2 mm) X X X
Střecha – betonová taška , latování, folie (bez sněhových tašek) X X X
Okna a vchodové dveře plastové – barva bílá, dvojsklo, parapety venkovní (barva: bílá, hnědá), vnitřní parapety(barva: bílá) X X X
Oplechování žlaby a svody z pozinkovaného plechu X X X
Vnitřní kanalizace (PVC), vnitřní rozvod vody X X
Hromosvod vč. revize hromosvodu X X
Elektroinstalace základní s rozvaděčem včetně zásuvek a vypínačů – bez svítidel , revize elektroinstalce X X
Vytápění – přímotopy + zásobník na TUV 100L X X
Vnitřní schodiště , ocelové (dřevěné), obklad schodů, zábradlí – pro RD na parto X X
Vnitřní opláštení obvodové stěny záklop stěny deskou Fermacell z vnitřní strany, tmelení Q2, Záklop vnitřní nosné stěny z druhé strany, tmelení Q2 X X
Sádrokartonový podhledGKB 12,5 mm vč. minerální izolace URSA PureOne tl. 260mm, parozábrana, tmelení Q2 X X
Sádrokartonový podhled GKF 15 mm vč. min. izolace 80mm – přízemí + sádrokartonový podhled GKB 12,5 vč. minerální izolace 260mm parozábrana, tmelení Q2 – podkroví – pro RD na patro X X
Sádrokaronové šikminy GKB 12,5mm vč. minerální izolace tl. 240mm, parozábrana, tmelení Q2 X X
Sádrokartonové příčkyvč. minerální izolace tl. 60mm, tmelení Q2 X X
Vnitřní podlahu– podlahový polystyrén 10 cm a 4,5 cm cementový potěr X X
Vnitřní podlaha 1NP – kročejová izolace, Fermacelová podlaha 25mm X X
Krytina laminátová podlaha kaindl (do 300 kč/m2) X
Hydroizolace do koupelny X
Obklady– cena obkladu 300 Kč/m2  (koupelna do v. 2m, WC do v. 1,2m) X
Dlažby – cena dlažby 300 Kč/m2 X
Sokl – ukončení dlažby X
Vnitřní malby – barva bílá 2x, penetrace podkladu X
Dveře vnitřní plné vč.zárubní – obložkové Masonite folie v dekoru, kování X
Vana plastová 150cm se sprchovou baterií X
Umyvadlo Jika Lyra plus 55cm s baterií X
WC Jika Lyra kombi X
Požární hlásič kouře a hasící přístroj X
Pojištění stavby, likvidace stavebního odpadu ze stavby, zařízení staveniště, úklid stavby. X X X
Vypracování projektové dokumentace v rozsahu dodávky stavby (bez projektu přípojek) X X X
Blower-door test X X
Vyřízení ohlášení stavby / stavebního povolení (bez správních poplatků) X X

Jednotlivé  části díla lze přidávat a ubírat dle požadavku.